1 • Archiv města Olomouc • inv. č. 3 • Rudolf I. Habsburský, král římský, potvrzuje městu Olomouci veškerá privile…

http://vademecum.olomouc.eu/vade/permalink;jsessionid=7147E134CE4963A51F38419C8E201042?xid=B0B00EE43C704D8CA900596B421DDDF8

Record type: Document
Archive:  Státní okresní archiv Olomouc
NAD number:  1
Finding aid number:  1549
Fonds:  Archiv města Olomouc
Fonds identifier:  M 1-1
Inventory number:  3
Abridgement:  Rudolf I. Habsburský, král římský, potvrzuje městu Olomouci veškerá privilegia, udělená mu Přemyslem Otakarem II. a jeho předchůdci, osvobozuje je na dvě léta od daní a dávek a na deset let od veškerých cel v říši, uděluje mu mílové právo na vaření piva a stanovuje, aby židé platili daně a veškeré dávky stejně jako ostatní měšťané.
Publisher:  Rudolf I. Habsburský, král římský
Recipient:  město Olomouc
Date published:  20.9.1278
Place of issue:  V táboře u Ivančic
State of preservation:  orig.
Writing material:  perg.
Language:  lat.
Measurements:  30,5 x 20,5 cm
Plica:  4,5 cm
Document description:  Na dorsu regest "Littera Rudolfi confirmationis omnium libertatum et quod cerevisia in miliari non braxetur, etiam quod Judaei in exactionibus et steueris se civibus debent conformare. 1278."
Seals:  pečeť přivěšena na červených a žlutých hedvábných nitích
State:  poškozená a neodborně opravovaná pečeť
0x