1 • Archiv města Olomouc • inv. č. 19 • Karel, markrabí moravský, schvaluje uzavření spolku měst Olomouce, Litov…

http://vademecum.olomouc.eu/vade/permalink;jsessionid=46EB82583BC8110EFCD16101E4823288?xid=846D167EED5F44FE9724F6F129859647

Record type: Document
Archive:  Státní okresní archiv Olomouc
NAD number:  1
Finding aid number:  1549
Fonds:  Archiv města Olomouc
Fonds identifier:  M 1-1
Inventory number:  19
Abridgement:  Karel, markrabí moravský, schvaluje uzavření spolku měst Olomouce, Litovle a Uničova na obranu proti zločincům, lupičům a jiným nepřátelům.
Publisher:  Karel, markrabí moravský
Date published:  28.1.1346
Place of issue:  Praha
State of preservation:  orig.
Writing material:  perg.
Language:  lat.
Measurements:  32,5 x 18 cm
Plica:  5,5 cm
Document description:  Na dorsu regest "Quod iste tres civitates Olomucz, Uniczuow et Luthovia mutuo juvent contra predones et nocivos", mladší rukou před něj připsáno "Attestacio Caroli marchionis Moraviae" a za něj doplněno "Anno 1346".
Seals:  pečeť (kontrasigillovaná) přivěšena na perg. proužku
0x