1 • Archiv města Olomouc • inv. č. 1 • Přemysl Otakar II., král český, povoluje městu Olomouci postavit si kupeck…

http://vademecum.olomouc.eu/vade/permalink;jsessionid=39116F4E4C4CB0BBFE398BDF7678BBCA?xid=0B7134C1A8FB4BE389AA220F3D0E93AB

Record type: Document
Archive:  Státní okresní archiv Olomouc
NAD number:  1
Finding aid number:  1549
Fonds:  Archiv města Olomouc
Fonds identifier:  M 1-1
Inventory number:  1
Abridgement:  Přemysl Otakar II., král český, povoluje městu Olomouci postavit si kupecký dům (theatrum sive domus communis, que in vulgo chaufhus dicitur) a konat o sv. Havlu [16. 10.] výroční trh, jehož účastníky osvobozuje po šest týdnů od veškerých mýtních poplatků.
Publisher:  Přemysl Otakar II., král český
Recipient:  město Olomouc
Date published:  13.10.1261
Place of issue:  U Jihlavy
State of preservation:  orig.
Writing material:  perg.
Language:  lat.
Measurements:  22,5 x 31,5 cm
Plica:  4,5 cm
Document description:  Na dorsu regest a letopočet "A. 1261".
Seals:  pečeť přivěšena na šňůře ze žlutých, zelených a červených hedvábných nití
State:  poškozená pečeť
Literature:  Šebánek, J. - Dušková, S., Kritický komentář, č. 326, s. 290-291 (reg.). - Zmrzlíková-Brettschneiderová, Š., Listinné doklady ke vzniku olomoucké radnice. In: Zprávy Vlastivědného ústavu v Olomouci č. 97/1961, s. 16-20; zde v pozn. 1 přepis listiny a její překlad do češtiny. - Šebánek, J., K otázce kupeckého domu v Olomouci. In: Slezský sborník 61, 1963, s. 46-60.
0x